Wat doen we?

Tactiek, Portfolio

Strategic Alignment: Het in lijn brengen van uw mensen met uw: bedrijfsdoelstelling, strategische doelen, bedrijfsprocessen, organisatie-cultuur en niet te vergeten de continue veranderende vraag van uw klanten. Een up-to-date strategie op basis van de actuele markt en de veranderende vraag van uw klanten. Gedragen door uw medewerkers die als één man achter de strategie staan in woord en daad. 

Een krachtige Merkpositionering op basis van klantbehoeften. Medewerkers die zich gezien voelen met hun talenten door ze centraal te stellen. Wij verbinden uw Mensen en Merken met elkaar; het zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Faciliteren van brainstorm-sessies

met de top van uw organisatie (RvC, RvB, MT). Als de urgentie bij de top duidelijk is kan de groep worden uitgebreid met klanten en medewerkers. Het is van belang dat de deelnemers hun eigen normen en invalshoeken loslaten en de dilemma’s ook vanuit een ander perspectief leren ervaren, om de samenwerking en communicatie te verbeteren.

Het voordeel van een externe facilitator is de neutrale positie en de vreemde ogen die dwingen: op de afgesproken tijd, voorbereid; rustig de situatie en de toekomst bespreken. “Everything should be made as simple as possible but not simpler.” (Einstein)

Sparren met de leidinggevende

bij het uitvoeren van zijn/haar rol. Hoe stuur je je medewerkers zo aan dat ze in hun kracht staan? In hetzelfde tempo in dezelfde richting bewegen zonder dat je in de weg staat? Veranderingen komen niet tot stand door te vechten maar door los te durven laten.

Inspireren van de interne organisatie

Uw medewerkers zo betrekken bij het proces dat ze een onderdeel worden van de (her)positionering van de organisatie en/of het merk. Alleen een gedragen strategie heeft waarde, daarvoor moet iedereen aangesloten zijn. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Hiervoor maken we veel gebruik van: workshops, kick-offs, rollenspelen verkoop- en beurstrainingen.

Wat de olympische spelen voor sporters zijn kan een klanten-evenement voor uw organisatie zijn; op een vooraf vastgestelde datum als team boven jezelf uitstijgen. Samen aan klanten en prospects laten zien waar je voor staat.

Dagvoorzitter voor uw klanten-evenement

Uw klanten en prospects zo bij dit proces betrekken dat ze de (her)positionering van de organisatie en/of het merk ervaren als een gezamenlijke ontwikkeling. Deze co-creatie zal leiden tot een intensievere relatie gebaseerd op wederzijdse erkenning. Ter afronding van dit proces gebruiken we veelal evenementen voor de Grande Finale, waarbij uw klanten de veranderingen letterlijk kunnen ervaren.

Na afloop zullen uw klanten zich gesterkt voelen in hun keuze voor u als leverancier en de prospects zullen geïnteresseerd zijn in een verdere kennismaking. Wat kan deze leverancier voor mijn organisatie betekenen? 

5 over 12

De continuïteit van veel ondernemingen wordt gedurende hun bestaan weleens bedreigd. Veranderende marktomstandigheden, plotselinge gebeurtenissen die je overkomen (overlijden, brand) enz. Als aanpassingen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de organisatie.

Locaties

Waar doen we dit?

Bij de organisaties zelf van directiekamer tot op de werkvloer
Met klanten en prospects  van top 10 klanten tot new business
Van fabrikant tot eindgebruiker producenten, importeurs en handelaren
In huis of buiten de deur in een omgeving zonder afleiding
In een andere setting met een universele taal: sport, muziek, spel
Iedereen uit zijn/haar comfortzone hiërarchie laten verdwijnen door voor iedereen onbekende terreinen te verkennen, bijvoorbeeld de cockpit van een Boeing 737

Investering

op basis van:

Uurtje-factuurtje

De werkzaamheden worden uitgevoerd en gefactureerd per dagdeel.

Interim-basis

Tijdelijk wordt de eindverantwoordelijkheid voor de
werkzaamheden overgenomen tot er een structurele oplossing is.

Projectmatige aanpak.

Op basis van een grondige inventarisatie en afbakening van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden wordt het project turn-key uitgevoerd.

Langdurige samenwerking

Gezien de transitieperiode van de organisatie nemen wij voor een langere periode deel aan een periodiek overleg; bijvoorbeeld door zitting te nemen in de Raad van Advies.

Share This: